MÓJ OGRÓD
Z PHILIPS
Weź udział
KUP w Leroy Merlin 2 oprawy ogrodowe Philips i zachowaj dowód zakupu
Wejdź na www.ogrody-philips.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy
ODBIERZ jedną z 400 kart
podarunkowych o wartości 50 zł do wykorzystania w Leroy Merlin!
*Listę opraw objętych promocją znajdziesz tutaj >
Pozostało do wydania: 367
Najwyższa jakość oświetlenia 5 lat gwarancji na LED
Oświetlenie LED w lampach ogrodowych Philips zostało wyposażone w 5-letnią gwarancję dzięki zastosowaniu rygorystycznego procesu kontroli jakości.
Łatwa instalacja
Możesz zainstalować lampy Philips myGarden samodzielnie w trzech prostych krokach, które znajdziesz na instrukcji w opakowaniu.
Lampy odpowiednie na każdą pogodę
Nasze produkty wykonane są ze stali nierdzewnej, aluminium lub specjalnych materiałów syntetycznych, które są bardzo wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne. Zastosowanie wysokiej jakości syntetyków zamiast szkła zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.
Energooszczędność
Oświetlenie LED gwarantuje nawet do 80% oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi rodzajami oświetlenia. Możesz zaoszczędzić jeszcze więcej, instalując lampy z czujnikiem ruchu, które są w stanie odróżnić dzień od nocy oraz wykryć, gdy ktoś jest w pobliżu.

ROBIN

SHADES

BUZZARD

Więcej informacji o oświetleniu ogrodowym Philips znajdziesz na www.philips.pl/ogrod
1. KUP w Leroy Merlin 2 oprawy ogrodowe Philips i zachowaj dowód zakupu**
2. Wejdź na www.ogrody-philips.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
ODBIERZ jedną z 400 kart podarunkowych o wartości 50 zł do wykorzystania w Leroy Merlin
Oferta ważna od 11.05 do 15.07.2018 r. lub do wyczerpania puli kart podarunkowych.
Oferta obowiązuje w sklepach stacjonarnych Leroy Merlin oraz online na www.leroymerlin.pl

* Listę opraw objętych promocją znajdziesz tutaj >
** Zakup musi być udokumentowany jednym paragonem lub fakturą VAT.

Dziękujemy za udział w promocji.

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dniu 15.07.2018 r.

Liczba kart podarunkowych pozostałych do wydania w promocji: 367
Formularz zgłoszenia
Dołącz zdjęcie dowodu zakupu. (format JPG, PNG, GIF o max. wielkości 5 MB).
Imię*
Nazwisko*
Telefon komórkowy*
Adres e-mail
Numer dowodu zakupu*
*Dołącz zdjęcie, na którym pokażesz, jak rodzinnie spędzacie czas wolny (format JPG, PNG, GIF o max. wielkości 5 MB).
*Przeciągnij tutaj zdjęcie
 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Philips Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy Philips Lighting Polska Sp. z o.o. ul. Kossaka 150 64-920 Piła; NIP: 527 27 07 130; (KRS 0000491219).
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Promocji „Mój ogród z Philips” – podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
  • Przechowywanie danych przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o transakcjach powyżej 15 000,00 euro przeprowadzonych poza rachunkami bankowymi wymagane przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dotyczy wyłącznie laureatów nagród rzeczowych o wartości powyżej 15 000,00 euro).
 3. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 23 ust.1 u.o.d.o., a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a) RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora do 31.12.2023 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@ogrody-philips.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 101 39 41 lub pisząc listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok.
 6. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
 7. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w promocji "Mój ogród z Philips". Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w promocji "Mój ogród z Philips".
 9. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji Promocji „Mój ogród z Philips” i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
 10. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem promocji „Mój Ogród z Philips” i akceptuję jego postanowienia.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia promocji „Mój Ogród z Philips” oraz wysyłki nagród i obsługi ewentualnych reklamacji przez Philips Lighting Polska Sp. z o.o. przy ul. Kossaka 150, (kod pocztowy 64-920) w Pile.
*Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Philips Lighting Polska Sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920 Piła informacji dotyczących promocji „Mój ogród z Philips”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 nr 1219).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy Philips Lighting Polska Sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920 Piła.

*Pola obowiązkowe

Listę opraw objętych promocją znajdziesz tutaj >
Zakup musi być udokumentowany jednym paragonem lub fakturą VAT.
Regulamin
dostępny jest tutaj,
a także w biurze Organizatora
tj. pod adresem:
i360 Sp. z o.o.,
ul. Elizy Orzeszkowej 17,
lokal U5,
15-084 Białystok.

Regulamin Akcji Promocyjnej „Mój Ogród z Philips”

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Mój Ogród z Philips”, zwanej dalej „Promocją”, jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Promocja jest organizowana na zlecenie Philips Lighting Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pile (kod pocztowy 64-920) przy ul. Kossaka 150, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491219, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 527 27 07 130, REGON: 147031179, wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego 1.750.003.950,00 zł.

1.3 Przez „Produkt” rozumie się produkty marki Philips.

1.4 Przez „Okres Promocji” rozumie się okres, w którym łącznie należy dokonać zakupu co najmniej dwóch Produktów i zgłosić swój udział w Promocji, która trwa od 11 maja 2018 roku do 15 lipca 2018 roku, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania się puli 400 sztuk nagród.

1.5 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6 Celem Promocji jest:

· budowanie świadomości marki Philips jako producenta wysokiej jakości produktów oświetleniowych,

· utrzymanie wizerunku marki Philips jako eksperta od oświetleń.

1.7 Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora przy ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok oraz na stronie www.ogrody-philips.pl (dalej: „Strona Promocji”). Wszelkie inne informacje związane z Promocją mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy.

1.8 Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszą Promocją przed właściwym sądem powszechnym.

1.9 Udział w Promocji jest dobrowolny.

1.10 Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.11 Niniejsza Promocja realizowana jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.12 Uczestnik, przystępując do Promocji, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Organizator nie odpowiada za prawdziwość podanych przez Uczestnika danych, posiada jednakże prawo ich weryfikacji zgodnie z postanowieniami pkt. 5.3. Regulaminu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

2.1 W Promocji mogą brać udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne, które jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w okresie od 11 maja 2018 roku do 15 lipca 2018 roku dokonają zakupu Produktów oferowanych do sprzedaży w dowolnym sklepie sieci Leroy Merlin zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie online dostępnym pod adresem www.leroymerlin.pl i zarejestrują się na Stronie Promocji (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”).

2.2 W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Philips Lighting Poland Sp. z o.o. oraz pracownicy Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

2.3 Aby wziąć udział w Promocji „Mój Ogród z Philips” należy kupić co najmniej dwie oprawy ogrodowe Philips ze wskazanych w załączniku nr 2, których zakup dokumentowany jest dowodem zakupu czyli paragonem fiskalnym albo fakturą VAT dokumentującą zakup Produktów, na którym z nazwy wymieniony jest produkt marki Philips (dalej: „Dowód zakupu”) w dowolnym sklepie sieci Leroy Merlin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub online i zarejestrować zgłoszenie na www.ogrody-philips.pl.

2.4 Zgłoszenia udziału w Promocji należy dokonać przez Stronę Promocji (www.ogrody-philips.pl) za pomocą formularza zgłoszeniowego, w którym należy wypełnić następujące dane:

a) Imię – dana obowiązkowa;

b) Nazwisko – dana obowiązkowa;

c) Telefon komórkowy – dana obowiązkowa;

d) Adres e-mail – dana dobrowolna;

e) Numer dowodu zakupu – dana obowiązkowa;

f) Dołączenie zdjęcia dowodu zakupu w formacie JPG, PNG, GIF o maksymalnej wielkości 5 MB – dana obowiązkowa;

g) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Promocji - dana obowiązkowa;

h) Wyrażenie zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Promocji „Mój Ogród z Philips” oraz wysyłki nagród i obsługi ewentualnych reklamacji przez Philips Lighting Polska Sp. z o.o. przy ul. Kossaka 150, (kod pocztowy 64-920) w Pile - dana obowiązkowa;

i) Wyrażenie zgody o treści: ,, Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Philips Lighting Polska Sp. z o. o., ul. Kossaka 150, 64-920 Piła informacji dotyczących Promocji „Mój ogród z Philips”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 nr 1219” – dana obowiązkowa.

2.5 Każdy Uczestnik Promocji, który dokonał zgłoszenia w Promocji zgodnie z pkt. 2.4 otrzyma wiadomość SMS z informacją o przyznanej nagrodzie i zostanie poproszony o przesłanie adresu korespondencyjnego, na który Organizator w ciągu 21 dni od daty otrzymania adresu wyśle nagrodę do Uczestnika za pośrednictwem listu poleconego Pocztą Polską.

2.6 Wysłanie wiadomości SMS nastąpi na koszt Organizatora po dokonaniu weryfikacji poprawności Zgłoszeń, nie później niż w okresie 7 dni od daty zgłoszenia w Promocji. Nadto Organizator prześle Uczestnikowi na podany numer telefonu komórkowego link (hiperłącze) do strony internetowej, potwierdzającej fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.

2.7 O czasie zgłoszenia w Promocji decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego w trybie określonym w pkt. 2.4 poprzez Stronę Promocji za pomocą formularza zgłoszeniowego.

2.8 Uczestnik zobowiązany jest zachować Dowód zakupu. Na prośbę Organizatora Uczestnik zobowiązany jest przesłać kopię Dowodu zakupu w Okresie Promocji, przy czym data Dowodu zakupu nie może być późniejsza niż data dokonania zgłoszenia w Promocji.

2.9 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, że jeden Dowód zakupu może zostać zarejestrowany tylko jeden raz dla jednego numeru telefonu, adresu e-mail oraz na jedno gospodarstwo domowe.

2.10 Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 2 vouchery niezależnie od liczby kupionych Produktów i liczby dokonanych zgłoszeń, z danego numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail oraz na jedno gospodarstwo domowe.

2.11 Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Promocji powinno zostać dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia dokonywane w inny sposób niż za pośrednictwem Strony internetowej Promocji nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.

2.12 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji zgłoszeń niespełniających wymogów wskazanych Regulaminem, w szczególności zgłoszeń dokonanych po terminie, nieprawidłowych, niekompletnych, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące dowodu zakupu, niepotwierdzonych dowodem zakupu, zawierających treści obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.

III. NAGRODY

3.1. Nagrodami w Promocji jest 400 (słownie: czterysta) voucherów o wartości 50 zł brutto każdy na zakupy w sieci sklepów stacjonarnych Leroy Merlin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin ważności vouchera jest określony na nim i wynosi 12 miesięcy. Nagrody wysyłane będą do Uczestnika za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.2. Opodatkowanie nagród w Promocji odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361). Nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług są wolne od podatku dochodowego jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

3.3. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.4. W przypadku gdy Uczestnik z własnej winy nie wykorzysta otrzymanego vouchera, wówczas Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania do otrzymania zwrotu równowartości nagrody.

3.5. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru Nagrody przez Uczestnika, z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności wobec braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu wskazania przez niego niewłaściwego numeru telefonu komórkowego, zaprzestania korzystania z podanego numeru telefonu komórkowego.

3.6. Uczestnicy Promocji o nagrodzie zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podanego w Zgłoszeniu. Laureaci są zobowiązani do wysłania na adres kontakt@ogrody-philips.pl danych adresowych do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości SMS.

3.7. Nagrody zostaną dostarczone do Laureatów Pocztą Polską listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@ogrody-philips.pl do Organizatora w ciągu 21 dni od dostarczenia Dowodu zakupu, o ile Organizator zgodnie z pkt. 2.8 taką prośbę do Uczestnika skieruje.

3.8. Nierozdysponowane Nagrody pozostają własnością Organizatora.

3.9. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji nie prześle adresu korespondencyjnego na adres kontakt@ogrody-philips.pl w ciągu 7 dni lub nie wyraża chęci odbioru nagrody albo stwierdza, że nie posiada paragonu albo faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną, Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody.

3.10. W przypadku, gdy z przyczyn niezawinionych przez Organizatora Uczestnikowi nie zostanie doręczona nagroda bądź gdy nagroda nie zostanie przez Uczestnika odebrana, wówczas Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania ponownego wysłania nagrody ani otrzymania pieniężnego zwrotu równowartości nagrody, w szczególności gdy brak możliwości doręczenia nagrody wyniknął z podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym.

3.11. W razie niemożliwości wydania Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają własnością Organizatora.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres biura Organizatora: i360 Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok z dopiskiem „Mój ogród z Philips”, przy czym dopisek ten nie jest niezbędny, nie później niż w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.

4.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4.3 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje listem poleconym, który zostanie wysłany w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia Promocji i wydawania nagród, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO)

5.2 Dane uczestników będą przetwarzane w celu marketingowym, o ile Uczestnicy wyrażą na to wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 23 ust.1 u.o.d.o., a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a) RODO.

5.3 Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Philips Lighting Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pile (kod pocztowy 64-920), przy ul. Kossaka 150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491219, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527 27 07 130, REGON 147031179, wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego 1.750.003.950,00 zł. Administrator upoważnił Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji.

5.4 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@ogrody-philips.pl lub listownie na adres: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. usługowy 5, 15-084 Białystok. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o. lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Promocji „Mój ogród z Philips”.

VI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1 W ramach Promocji Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Promocji,

b. umożliwienie Uczestnikom zgłoszenia w Promocji za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Promocji.

6.2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli Stronę Promocji.

6.3 Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Promocji.

6.4 Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Strony Promocji.

6.5 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.

6.6 Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Promocji może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

6.7 By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt. 6.6 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

6.8 Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej. Komunikacja między komputerem Uczestnika a serwerem Organizatora zaszyfrowana jest za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

6.9 Organizator informuje, że Strona Promocji może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Promocji.

6.10 Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Promocji w każdym czasie, przesyłając pisemną prośbę na adres biura Organizatora: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok, z dopiskiem na kopercie „Mój ogród z Philips – rezygnacja”, przy czym dopisek nie jest obowiązkowy.

7.2 Dodatkowe informacje na temat Promocji można pozyskać poprzez kontakt e-mail pod adresem kontakt@ogrody-philips.pl bądź telefonicznie pod numerem infolinii promocji 22 101 39 41.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08,

e-mail: recepcja@i360.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji

Jeśli masz pytanie, wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami pod numerem infolinii:
22 415 51 76
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
Możesz napisać do nas na adres e-mail: kontakt@ogrody-philips.pl

lub listownie:
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5,
15-084 Białystok
z dopiskiem „Mój ogród z Philips”.
sfds
sdf
Imię*
Nazwisko*
Telefon komórkowy*
Email*
Treść wiadomości*

*Pola obowiązkowe.

Wypełnij poniższe pola aby sprawdzić swoje zgłoszenia

Sprawdź

Sprawdź Wyślij kod

Twoje zgody udzielone w promocji „Mój ogród z Philips”

Data zgłoszeniaNumer dowodu zakupuStatus zgłoszenia
{{application.created_at}} {{application.invoice_no}} Aktywne Usunięte Sprawdź szczegóły >
Treść zgody Data wyrażenia zgody Data wycofania zgody
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia promocji „Mój Ogród z Philips” oraz wysyłki nagród i obsługi ewentualnych reklamacji przez Philips Lighting Polska Sp. z o.o. przy ul. Kossaka 150, (kod pocztowy 64-920) w Pile.
{{ activeApplication.created_at }} {{ activeApplication.data_processing_accepted_canceled_at }}
*Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Philips Lighting Polska Sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920 Piła informacji dotyczących promocji „Mój ogród z Philips”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 nr 1219).
{{ activeApplication.created_at }} {{ activeApplication.communication_accepted_canceled_at }}
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy Philips Lighting Polska Sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920 Piła
{{ activeApplication.data_marketing_processing_accepted_at }}
{{ activeApplication.data_marketing_processing_accepted_canceled_at }}
Wróć Zapisz zmiany